5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 1.

Gyógypedagógiai-Pszichopedagógiai Szolgáltatás

Kinek ajánlom:

 • akik diszkréten szeretnék megtudni gyermekük jelen állapotát anélkül, hogy „megbélyegzésnek” tennék ki magukat
 • akik bizonytalanok a gyermekük normál fejlődésében
 • akik gyermekének az iskolában tanulási gondjai vannak
 • akik bizonytalanok abban, hogy gyermekük menjen - e iskolába, vagy maradjon még óvodában
 • a gyermek beszédfejlődése késik
 • akik segítséget keresnek a további teendőkről
 • akik az állami szolgáltatáson felüli óraszámban kívánják fejleszteni gyermeküket
 • akik az állami szolgáltatáson felül egyénileg vagy kiscsoportban (max.3 fő) kívánnak további fejlesztést biztosítani gyermeküknek

Amiben segíteni tudok:

 • Probléma felismerése, tanulási nehézségek preventív szűrése
 • Megoldási lehetőségek ismertetése, egyeztetése, tanácsadás
 • Egyéni terápia alkalmazása azoknál a tanulóknál, ahol már kialakult a diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia
 • Diszlexia prevenciós foglalkozások óvodások és kisiskolások számára
 • Tanulási zavarok megelőzésére szolgáló foglalkozások, mely az olvasás-írás és a nyelvi zavarok kialakulásának prevencióját célozza.
 • Vizuomotoros koordináció fejlesztése óvodások és kisiskolások részére: A szem és kéz koordinációját, az írásmozgás kialakítását, fejlesztését szolgáló foglalkozások, játékos feladatokon keresztül.
 • Iskolaelőkészítő foglalkozások óvodások részére: Nagycsoportos óvodások részére az iskolaérettség kialakítását célzó foglalkozások, mely az óvoda és az iskola közötti átmenet problémáinak leküzdését célozza.

Diagnosztika - Pedagógiai vizsgálat

A vizsgálatokat minden esetben megelőzi a szülővel folytatott feltáró beszélgetés, amely során megismerem az előzményeket, és a szülő által megfogalmazott problémákat. Kérem a szülőket, hogy a már korábban más szakembernél kapott zárójelentéseket, szakvéleményeket hozzák magukkal annak érdekében, hogy vizsgálatok ismétlésére csak indokolt esetben kerüljön sor.

A vizsgálat végén tájékoztatom a szülőt az eredményekről és javaslatomról. 

Pedagógiai szűrés/vizsgálat óvodás korban

A vizsgálat során a tanuláshoz szükséges készségekre és képességekre, illetve azok fejlettségi szintjére vagyok kíváncsi. A gyermekek nem ugyanolyan ütemben fejlődnek. Vizsgálat során nem csupán arra vagyok kíváncsi, hogy miben kell a gyermeknek még fejlődnie, de legalább olyan fontosnak tartom annak ismeretét, hogy miben ügyesebb, fejlettebb, mik az erős oldalai. Ezekre támaszkodva tudom megtalálni a segítségadás legcélravezetőbb formáit.

Mi történik a vizsgálat után?

Előfordul, hogy gyermeke fejlődésének áttekintése és a gyermek vizsgálata után, nevelési tanácsokkal, a mindennapokba otthon is beépíthető játékos fejlesztő gyakorlatok javaslatával orvosolhatóak a tapasztalt nehézségek.

Amennyiben több gyökerű a probléma, meghatározom a fejlesztendő területek körét és a fejlesztés optimális mértékét, kiemelve az erősségeket, amelyekre támaszkodva a hiányosságok pótolhatók. Szükség és igény esetén fejlesztési tervet készítek.

Terápiák óvodások-kisiskolások számára

Nagy hangsúlyt helyezek a prevenciós munkára, a beszédproblémák, a tanulási nehézség veszélyeztetettség korai felismerésére és megelőzésére. A speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek terápiája egyéni vagy kiscsoportos (max.3 fő) keretek között történik. Az óvodai és az iskolai beilleszkedés, előmenetel és sikeresség nagymértékben függ a tervezett és koordinált fejlesztő foglalkozások eredményességétől.

Komplex képességfejlesztés

Az olvasás, írás és számolás elsajátításához szükséges részképességek gyengeségét, fejlődésbeli elmaradását mutató gyermekeknél végzem ezt a terápiát, amely magában foglalja a megismerő funkciók (figyelem, emlékezet, észlelés, gondolkodás) fejlesztését is játékos formában.

Diszlexia, diszkalkulia prevenció

Az olvasási, illetve számolási zavar veszélyeztetettség tüneteit mutató gyermekek számára – a megelőzés céljából tartott – foglalkozásokon az érintett területek intenzív fejlesztése folyik.

Grafomotoros fejlesztés

Általában nagycsoportos óvodások számára szervezem a kézügyesség, a szem-kéz koordináció fejlesztése, az írásmozgások megalapozása céljából.

Iskolaelőkészítő foglalkozás

A foglalkozásokon való részvételhez előzetes szintfelmérés szükséges (komplex iskolaérettségi vizsgálat). 5-7 éves óvodások számára az iskolai kultúrtechnikák elsajátítását megalapozó részképességek fejlesztésére kognitív területeken: észlelés, gondolkodás, finommotorika, testséma, testérzékelés, figyelem, koncentráció javítása játékos formában.

A gyermek mindenki számára az első.

Várom Önöket!

 

Dr. Tóthné Pável Judit
gyógypedagógus-pszichopedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő
Rendelés: Péntek 16:30 - 18:00
Oliva Med Magánklinika +36302690048